คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ในครอบครัว

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี คำศัพท์ สนทนา ไวยากรณ์ ฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ในครอบครัว

Family Relationships

adoptive parents = พ่อแม่บุญธรรม

adopted child = บุตร/ลูกบุญธรรม

aunt = ป้า น้าสาว อาผู้หญิง อาสะใภ้ น้าสะใภ้

brother = พี่ชาย น้องชาย

daughter = ลูกสาว

daughter-in-law = ลูกสะใภ้

eldest child = ลูกคนโต

eldest brother = พี่ชายคนโต

eldest sister = พี่สาวคนโต

father = พ่อ บิดา

father in law = พ่อตา พ่อสามี

granddaughter = หลานสาวของปู่ ย่า ตา ยาย

grandfather = ปู่ ตา

grandmother = ย่า ยาย

grandparent = ปู่ ย่า ตา ยาย

grandson = หลานชายของปู่ ย่า ตา ยาย

great-granddaughter = เหลนสาว

great-grandfather = ปู่ทวด ตาทวด

great-grandmother = ยายทวด ย่าทวด

great- grandson = เหลนชาย

half-brother = พี่ชาย/น้องชายต่างบิดาหรือมารดา

half-sister = พี่สาว/น้องสาวต่างบิดาหรือมารดา

husband = สามี

middle child / wednesday child = ลูกคนกลาง

mother = แม่ มารดา

mother-in-law = แม่ยาย แม่สามี

nephew = หลานชาย (ของลุง ป้า น้า อา)

niece = หลานสาว(ของลุง ป้า น้า อา)

parent = พ่อแม่ บิดามารดา

sister = พี่สาวหรือน้าองสาว

son = ลูกชาย

son-in-law = ลูกเขย

stepbrother = พี่ชาย/น้องชายที่เป็นลูกติดของบิดามารดาเลี้ยง

stepdaughter = ลูกเลี้ยงหญิง

stepfather = พ่อเลี้ยง

stepmother = แม่เลี้ยง

stepsister = พี่สาว/น้องสาวที่เป็นลูกติดบิดามารดาเลี้ยง

stepson = ลูกเลี้ยงชาย

uncle = ลุง น้าชาย อาผู้ชาย อาเขย น้าเขย

wife = ภรรยา

youngest brother = น้องชายคนสุดท้อง/คนเล็ก

youngest sister = น้องสาวคนสุดท้อง/คนเล็ก

youngest child = ลูกคนสุดท้อง ลูกคนเล็ก

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง