คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในไร่นา

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี คำศัพท์ สนทนา ไวยากรณ์ ฯ

farmคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในไร่นา
On the farm

คำศัพท์: Barn
คำแปล: โรงนา

คำศัพท์: Cattle
คำแปล: วัวควาย

คำศัพท์: Cattleman
คำแปล: คนเลี้ยงสัตว์

คำศัพท์: cattle pen
คำแปล: คอกสัตว์

คำศัพท์: cart
คำแปล: เกวียน

คำศัพท์: farm house
คำแปล: บ้านชาวไร่/ชาวนา

คำศัพท์: field
คำแปล: ท้องทุ่ง/ไร่นา

คำศัพท์: haystack
คำแปล: กองฟาง/หญ้า

คำศัพท์: orchard
คำแปล: สวนผลไม้

คำศัพท์: paddy field
คำแปล: นาข้าว

คำศัพท์: scarecrow
คำแปล: หุ่นไล่กา

คำศัพท์: sickle
คำแปล: เคียวเกี่ยวข้าว

คำศัพท์: silo
คำแปล: ยุ้งฉาง

คำศัพท์: windmill
คำแปล: กังหันลม

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง