คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงและส่วนประกอบทางเรขาคณิต

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี คำศัพท์ สนทนา ไวยากรณ์ ฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงและส่วนประกอบทางเรขาคณิต

GeometryVocabulary
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปทรงและส่วนประกอบทางเรขาคณิต
Geometry

circle = วงกลม

cone = รูปทรงกรวย

crescent = รูปพระจันทร์เสี้ยว

cube = รูปลูกบาศก์

cylinder = รูปทรงกระบอก

heart shape = รูปหัวใจ

diamond = สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

equilateral triangle สามเหลี่ยมด้านเท่า

isosceles triangle = สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

oval = วงรี

parallelogram = สี่เหลี่ยมด้านขนาน

pyramid = รูปทรงพีรามิด

quadrant = เสี้ยว(ของวงกลม)

rectangle = สี่เหลี่ยมผืนผ้า

right triangle = สามเหลี่ยมมุมฉาก

semicircle = ครึ่งวงกลม

sphere = รูปทรงกลม

square = รูปสี่เหลี่ยม

star shape = รูปดาว รูปห้าแฉก

trapezoid = สี่เหลี่ยมคางหมู

apex = มุมยอด

base = ฐาน

center = จุดศูนย์กลาง

circumference = เส้นรอบวงกลม

corner = มุม

depth = ความลึก

diagonal = เส้นทแยงมุม

diameter = เส้นผ่าศูนย์กลาง

edge = เส้นขอบ

height = ความสูง

obtuse angle = มุมป้าน

radius = รัศมี(ของวงกลม)

right angle = มุมฉาก

width = ความกว้าง

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง