เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันหยุด นักขัตฤกษ์ เทศกาล งานประเพณี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันหยุดวันนักขัตฤกษ์ และเทศกาลงานประเพณี

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วันหยุดวันนักขัตฤกษ์ และเทศกาลงานประเพณี
Holidays and Festivals

Asalahabuja day = วันอาสาฬหบูชา
Buddhist lent day = วันเข้าพรรษา
End of Buddhist lent day = วันออกพรรษา
Makha Bucha day = วันมาฆบูชา
Makha Bucha day = วันวิสาขบูชา
Chakri Memorial Day = วันจักรี
Chulalongkorn Day = วันปิยมหาราช
Constitution Day = วันรัฐธรรมนูญ
Coronation Day = วันฉัตรมงคล
Father Day = วันพ่อแห่งชาติ
H.M. The King Birthday = วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
H.M. The Queen Birthday = วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Mother Day = วันแม่แห่ชาติ
National Labour Day = วันแรงงานแห่งชาติ
New Year’s Day = วันขึ้นปีใหม่
New Year’s Eve = วันสิ้นปี
Candle Festival = งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
Festival of Floral Offerings = งานประเพณีตักบาตรดอกไม้
Loy Krathong and Candle Festival = งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ
New Year Festival = เทศกาลปีใหม่
Phi Ta Khon Festival = งานเทศกาลผีตาโขน
Rocket Festival = งานประเพณีบุญบั้งไฟ
Royal ploughing Ceremony = จรดพระนังคัลแระนาขวัญ
Songkarn Festival = งานประเพณีสงกรานต์
Vegetarian Festival = งานเทศกาลกินเจ

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ