เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในสวน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในสวน

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในสวน
In the Garden

Axe = ขวาน

flower bed = แปลงปลูกดอกไม้

flower pot = กระถางต้นไม้

fruit picker = ตระกร้อสำหรับเก็บผลไม้

garden fork = สามง่าม

grass shears = กรรไกตัดหญ้า

greenhouse = โรงเรือนสำหรับปลูกพืช

hoe = จอบ

hosepipe = สายยาง

lawn = สนามหญ้า

lawn mower = เครื่องตัดหญ้า

patio furniture = ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม

pruning shears = กรรไกรตัดกิ่งไม้

rake = คราด

spade = เสียม พลั่ว

sprinkler = เครื่องฉีดพ่นน้ำ

tree = ต้นไม้

trowel = เสียมมือ พลั่วเล็กๆ

vegetable plot = แปลงปลูกผัก

watering can = ฝักบัวรดน้ำ

weed = วัชพืช

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ