คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในสวน

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก english Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในสวน

In the Garden

Axe = ขวาน

flower bed = แปลงปลูกดอกไม้

flower pot = กระถางต้นไม้

fruit picker = ตระกร้อสำหรับเก็บผลไม้

garden fork = สามง่าม

grass shears = กรรไกตัดหญ้า

greenhouse = โรงเรือนสำหรับปลูกพืช

hoe = จอบ

hosepipe = สายยาง

lawn = สนามหญ้า

lawn mower = เครื่องตัดหญ้า

patio furniture = ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม

pruning shears = กรรไกรตัดกิ่งไม้

rake = คราด

spade = เสียม พลั่ว

sprinkler = เครื่องฉีดพ่นน้ำ

tree = ต้นไม้

trowel = เสียมมือ พลั่วเล็กๆ

vegetable plot = แปลงปลูกผัก

watering can = ฝักบัวรดน้ำ

weed = วัชพืช

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ