เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์พื้นฐานในการคำนวณ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์พื้นฐานในการคำนวณ

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์พื้นฐานในการคำนวณ
Mathematical Symbols

plus = บวก
minus = ลบ
multiplied by = คูณ
divided by = หาร
equal = เท่ากับ
not equal to = ไม่เท่ากับ
greater than = มากกว่า
less than = น้อยกว่า
not greater than = ไม่มากกว่า
not less than = ไม่น้อยกว่า
therefore = เพราะฉะนั้น ดังนั้น

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ