เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรี

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องดนตรี
(Musical Instrument)

คำศัพท์: accordion
คำแปล: หีบเพลง

คำศัพท์: bagpipe
คำแปล: ปี่สก็อต

คำศัพท์: bass
คำแปล: กีตาร์เบส

คำศัพท์: bongo drums
คำแปล: กลองบองโก้

คำศัพท์: cello
คำแปล: ไวโอลินใหญ่

คำศัพท์: clarinet
คำแปล: ปี่แคลริเน็ต

คำศัพท์: drum kit
คำแปล: กลองชุด

คำศัพท์: electone
คำแปล: อิเล็คโทน

คำศัพท์: flute
คำแปล: ขลุ่ย

คำศัพท์: guitar
คำแปล: กีตาร์

คำศัพท์: harmonica
คำแปล: หีบเพลงปาก

คำศัพท์: harp
คำแปล: พิณโบราณ

คำศัพท์: horn
คำแปล: แตรฝรั่ง

คำศัพท์: mandolin
คำแปล: แมนโดลิน

คำศัพท์: maracas
คำแปล: ลูกแซ็ท

คำศัพท์: organ
คำแปล: ออร์แกน

คำศัพท์: piano
คำแปล: เปียนโน

คำศัพท์: saxophone
คำแปล: แซกโซโฟน

คำศัพท์: tambourine
คำแปล: แทมบูรีน

คำศัพท์: trumpet
คำแปล: แตรเดี่ยว

คำศัพท์: violin
คำแปล: ไวโอลิน

คำศัพท์: xylophone
คำแปล: ระนาดฝรั่ง

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ