คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวนนับและตัวเลข

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก english Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวนนับและตัวเลข

Numbers

zero = ศูนย์
one = หนึ่ง
two = สอง
three = สาม
four = สี่
five = ห้า
six = หก
seven = เจ็ด
eight = แปด
nine = เก้า
ten = สิบ
eleven = สิบเอ็ด
twelve = สิบสอง
thirteen = สิบสาม
fourteen = สิบสี่
fifteen = สิบห้า
sixteen = สิบหก
seventeen = สิบเจ็ด
eighteen = สิบแปด
nineteen = สิบเก้า
twenty = ยี่สิบ
twenty-one = ยี่สิบเอ็ด
twenty-two = ยี่สิบสอง
twenty-three = ยี่สิบสาม
twenty-four = ยี่สิบสี่
twenty-five = ยี่สิบห้า
twenty-six = ยี่สิบหก
twenty-seven = ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight = ยี่สิบแปด
twenty-nine = ยี่สิบเก้า
thirty = สามสิบ
forty = สี่สิบ
fifty = ห้าสิบ
sixty = หกสิบ
seventy = เจ็ดสิบ
eighty = แปดสิบ
ninety = เก้าสิบ
one hundred = หนึ่งร้อย
one thousand = หนึ่งพัน
ten thousand = หนึ่งหมื่น
one hundred thousand = หนึ่งแสน
one million = หนึ่งล้าน
one billion = หนึ่งพันล้าน

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ