คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลำดับที่

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก english Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลำดับที่

Ordinal / Ranking

first = ลำดับที่หนึ่ง
second = ลำดับที่สอง
third = ลำดับที่สาม
fourth = ลำดับที่สี่
fifth = ลำดับที่ห้า
sixth = ลำดับที่หก
seventh = ลำดับที่เจ็ด
eighth = ลำดับที่แปด
ninth = ลำดับที่เก้า
tenth = ลำดับที่สิบ
eleventh = ลำดับที่สิบเอ็ด
twelfth = ลำดับที่สิบสอง
thirteenth = ลำดับที่สิบสาม
fourteenth = ลำดับที่สิบสี่
fifteenth = ลำดับที่สิบห้า
sixteenth = ลำดับที่สิบหก
seventeenth = ลำดับที่สิบเจ็ด
eighteenth = ลำดับที่สิบแปด
nineteenth = ลำดับที่สิบเก้า
twentieth = ลำดับที่ยี่สิบ
twenty-first = ลำดับที่ยี่สิบเอ็ด
twenty-second = ลำดับที่ยี่สิบสอง
twenty-third = ลำดับที่ยี่สิบสาม
twenty-fourth = ลำดับที่ยี่สิบสี่
twenty-fifth = ลำดับที่ยี่สิบห้า
twenty-sixth = ลำดับที่ยี่สิบหก
twenty-seventh = ลำดับที่ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight = ลำดับที่ยี่สิบแปด
twenty-ninth = ลำดับที่ยี่สิบเก้า
thirtieth = ลำดับที่สามสิบ
fortieth = ลำดับที่สี่สิบ
fiftieth = ลำดับที่ห้าสิบ
sixtieth = ลำดับที่หกสิบ
seventieth = ลำดับที่เจ็ดสิบ
eightieth = ลำดับที่แปดสิบ
ninetieth = ลำดับที่เก้าสิบ
a hundredth = ลำดับที่หนึ่งร้อย
a thousandth = ลำดับที่หนึ่งพัน
ten thousandth = ลำดับที่หนึ่งหมื่น
a millionth = ลำดับที่หนึ่งล้าน

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ