เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท
Prepositions

about = ประมาณ ราวๆ ในราว
above = เหนือ ข้างบน
across = ตัดผ่าน ขวาง ข้าม
after = ภายหลัง หลัง ข้างหลัง
against = ตรงกันข้าม ต่อต้าน
along = ตาม(ถนน ทาง)
among/amongst = ในระหว่าง ระหว่าง ท่ามกลาง
around = อ้อม ผ่าน วกกลับ
as = ตามที่ ดังที่ เช่นเดียวกับ อย่างเช่น ในฐานะ เหมือน
at = ที่ เมื่อ ณ บน
before = ก่อนหน้า ก่อนอยู่หน้า ในอนาคต ตรงหน้า
behind = ข้างหลัง หลัง ช้ากว่า ตามหลัง เบื้องหลัง ต่อท้าย
below = ข้างใต้ เบื้องล่าง
beneath = ข้างใต้ ต่ำกว่า ภายใต้
beside = นอกจาก ไม่เกี่ยวกับ
between = ระหว่าง อยู่กลาง
beyond = พ้น ไกลจาก ไกลโพ้น
by = ข้าง ใกล้ ทาง โดย ที่ ไปยัง
concerning = เกี่ยวกับ สัมพันธ์กับ เนื่องด้วย ตามที่
down = ลงไปตาม ลดลง เสื่อมลง
during = ระหว่าง (ช่วงเวลา)
for = สำหรับ เพื่อ เกี่ยวกับ ในเรื่อง
from = จาก มาจาก ตั้งแต่
in = ใน ข้างใจ ในภาวะ โดยวิธี
including = รวมทั้ง ประกอบด้วย ครอบคลุมด้วย
into = เข้าไปข้างใน กลายเป็น
of = ของ แห่ง ด้วย เกี่ยวกับ
off = ออก ออกไปจาก ห่างออกไป หลุด ขาด หมดไป
on = บน ข้างบน ณ(เวลาหนึ่ง)
onto = ไปยัง
opposite = ตรงกันข้ามไป
out = ออกไป พ้นไป หมด
over = เหนือ อยู่บน สูงกว่า
past = ผ่าน พ้น เกิน ในอดีต
since = ตั้งแต่ เมื่อ จาก หลังจาก
till = จนกว่า จนถึง
to = ถึง ไปยัง ไปสู่ จนถึง เพื่อจะ
toward = ไปยัง ไปทาง ไปจนถึง เกี่ยวกับ เนื่องจาก
under = ใต้ ข้างใน ข้างล่าง
until = จนกระทั่ง เกือบจะ จนกว่า
up = ไปถึง ไปยัง เหนือ ไปสู่
via = โดยทาง ผ่าน ผ่านทาง
with = ร่วมกับ กับ พร้อมด้วย ด้วยกัน

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ