คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก english Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท

Prepositions อ่านว่า เพรพฺเพอะซิเชินสฺ

about = ประมาณ ราวๆ ในราว

above = เหนือ ข้างบน

across = ตัดผ่าน ขวาง ข้าม

after = ภายหลัง หลัง ข้างหลัง

against = ตรงกันข้าม ต่อต้าน

along = ตาม(ถนน ทาง)

among/amongst = ในระหว่าง ระหว่าง ท่ามกลาง

around = อ้อม ผ่าน วกกลับ

as = ตามที่ ดังที่ เช่นเดียวกับ อย่างเช่น ในฐานะ เหมือน

at = ที่ เมื่อ ณ บน

before = ก่อนหน้า ก่อนอยู่หน้า ในอนาคต ตรงหน้า

behind = ข้างหลัง หลัง ช้ากว่า ตามหลัง เบื้องหลัง ต่อท้าย

below = ข้างใต้ เบื้องล่าง

beneath = ข้างใต้ ต่ำกว่า ภายใต้

beside = นอกจาก ไม่เกี่ยวกับ

between = ระหว่าง อยู่กลาง

beyond = พ้น ไกลจาก ไกลโพ้น

by = ข้าง ใกล้ ทาง โดย ที่ ไปยัง

concerning = เกี่ยวกับ สัมพันธ์กับ เนื่องด้วย ตามที่

down = ลงไปตาม ลดลง เสื่อมลง

during = ระหว่าง (ช่วงเวลา)

for = สำหรับ เพื่อ เกี่ยวกับ ในเรื่อง

from = จาก มาจาก ตั้งแต่

in = ใน ข้างใจ ในภาวะ โดยวิธี

including = รวมทั้ง ประกอบด้วย ครอบคลุมด้วย

into = เข้าไปข้างใน กลายเป็น

of = ของ แห่ง ด้วย เกี่ยวกับ

off = ออก ออกไปจาก ห่างออกไป หลุด ขาด หมดไป

on = บน ข้างบน ณ(เวลาหนึ่ง)

onto = ไปยัง

opposite = ตรงกันข้ามไป

out = ออกไป พ้นไป หมด

over = เหนือ อยู่บน สูงกว่า

past = ผ่าน พ้น เกิน ในอดีต

since = ตั้งแต่ เมื่อ จาก หลังจาก

till = จนกว่า จนถึง

to = ถึง ไปยัง ไปสู่ จนถึง เพื่อจะ

toward = ไปยัง ไปทาง ไปจนถึง เกี่ยวกับ เนื่องจาก

under = ใต้ ข้างใน ข้างล่าง

until = จนกระทั่ง เกือบจะ จนกว่า

up = ไปถึง ไปยัง เหนือ ไปสู่

via = โดยทาง ผ่าน ผ่านทาง

with = ร่วมกับ กับ พร้อมด้วย ด้วยกัน

อ่านต่อ คลิก >> ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ