คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี คำศัพท์ สนทนา ไวยากรณ์ ฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน

SchoolClassroomVocabulary
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน
in the School and Classroom

Bell = กระดิ่ง ระฆัง

Blackboard = กระดานดำ

Book = หนังสือ

Bookshelf = ชั้นวางหนังสือ

Calendar = ปฏิทิน

Canteen = โรงอาหาร

Chair = เก้าอี้

chalk = ชอล์ค

classroom = ห้องเรียน ชั้นเรียน

coloured pencil = ดินสอสี

compass = วงเวียน

computer = เครื่องคอมพิวเตอร์

crayon = สีเทียน

crest = ตราโรงเรียน

desk = โต๊ะเรียน

duster = แปรงลบกระดาน

eraser = ยางลบ

field = สนาม

flag = ธงชาติ

flagpole = เสาธงชาติ

fluorescent marker = ปากกาสะท้องแสง

globe = ลูกโลก

glue = กาว

gym = โรงยิม โรงพละศึกษา

ink = หมึก

janitor = ภารโรง

library = ห้องสมุด

map = แผนที่

meeting hall = หอประชุม

notebook = สมุดบันทึก

notice board = กระดานติดประกาศ

paint = สี

painting brush = พู่กัน

palette = จานสี

paper = กระดาษ

pen = ปากกา

pencil = ดินสอ

pencil case = กล่องใส่ดินสอ

playground = สนามเด็กเล่น

principal = ครู/อาจารย์ใหญ่

protractor = ไม้บรรทัดสำหรับวัดมุม

pupil = นักเรียน

roundabout = ม้าหมุน

rubber = ยางลบ

ruler = ไม้บรรทัด

school bag = กระเป๋านักเรียน

school house = อาคารเรียน

see-sew = กระดานหก (ไม้กระดก)

sharpener = กบเหลาดินสอ

slider = ไม้ลื่น

student = นักเรียน

swings = ชิงช้า

teacher = ครู อาจารย์

text book = ตำราเรียน

wall chart = โปสเตอร์ติดผนังห้อง

watercolour = สีระบายน้ำ สีน้ำ

 อ่านต่อ >> ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องเรียน ประโยคสำเร็จรูปพร้อมแปล เพียบ!

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง