เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำกริยา สำคัญ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำกริยา

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

VerbVocabularyคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำกริยา
Verb

act = แสดง, กระทำ
add = เพิ่มเข้าไป เติม บวก
answer = ตอบ (คำถาม)
apologize/apologise = ขอโทษ ขออภัย
ask = ถาม (คำถาม)
bend = โค้ง ก้ม
bite = กัด
break = หยุด ตี ทำลาย
bring = นำมา หยิบมา เอามา
brush = แปรงฟัน แปรงผม/ขน
build = สร้าง ก่อ
buy = ซื้อ
call = เรียกร้อง ไปเยี่ยม
can = สามารถ
care = เอาใจใส่ ระมัดระวัง
carry = นำไป แบก ถือ ยกไป ขนส่ง
catch = จับ ยึดไว้
chase = ไล่ตาม ไล่กวด
cheer = ส่งเสียงไชโย โห่ร้อง
choose = เลือก คัดสรร
clap = ปรบมือ ตีเบาๆ
clean = ทำความสะอาด
climb = ปีน ไต่ ตะกาย
close = ปิด จบ ยุติ
colour = ระบายสี
comb = หวี/สางผม
come = มา เข้ามา มาถึง
cook = ทำกับข้าว ปรุงอาหาร หุงต้ม
copy = ถ่ายสำเนา เลียนแบบ
count = นับ คำนวณ
cross = ข้าม ตัด สลับไขว้
cry = ร้องไห้ ร้องขอ
cycling = ถีบ/ปั่นจักรยาน
cut = ตัด หั่น ฟัน
dance = เต้นรำ ฟ้อนรำ
describe = บอก อธิบาย
design = ออกแบบ กำหนด
die = ตาย หมดอายุ สิ้นชีวิต
dig = ขุด ขุดค้นหา
discuss = อภิปราย ถก โต้ตอบ
dive = ดำน้ำ กระโดดน้ำ
divide = แบ่ง แบ่งออก แบ่งปัน
do = กระทำ ปฏิบัติ
draw = เขียนรูป ร่างภาพ ร่างภาพ
dream = ฝัน นึกฝัน เพ้อฝัน
drink = ดื่ม
drive = ขับ/ขี่รถยนต์ ผลักดัน ผลัก
drop = หย่อนลง หยก ลดลง
eat = กิน รับประทาน
exchange = แลกเปลี่ยน สับเปลี่ยน
exercise = ปฏิบัติ ฝึกฝน ลงกระทำ
fall = ตก ร่วง หล่น
feed = ป้อน ให้อาหาร
fill = เติมให้เต็ม บรรจุ
fight = ต่อสู้ ทะเลาะ
find = พบ ค้นพบ สืบหา
finish = เสร็จ สำเร็จ จบ สิ้นสุด
fix = ทำให้ติดแน่น ยึดไว้
freeze = เย็นจนแข็ง กลายเป็นน้ำแข็ง
fly = บิน เหาะ ล่องลอย (ในอากาศ)
forget = ลืม จำไม่ได้
get = ได้มา ได้รับ
get-up = ลุกขึ้น ลุกจากเตียง
give = ให้ มอบให้
go = ไป เคลื่อนไป
hang = แขวน ห้อย ยึดเหี่ยว
hate = รังเกียจ ไม่ชอบ
have = มี ได้รับ เป็นเจ้าของ
hear = ได้ยิน ฟัง รับฟัง
help = ช่วยเหลือ สงเคราะห์
hide = ซ่อนเร้น ปิดบัง
hit = ตี ชก ต่อย ชน ฟัน
hold = ถือ จับ กำ คว้ำไว้
hop = กระโดด
ill = เจ็บ ป่วย ไม่สบาย
imagine = นึกเอาไว้ในใจ
introduce = แนะนำตัว นำเข้าสู่ กล่าวแนะนำ
join = เชื่อ ต่อ รวมเข้าด้วยกัน
joke = พูดเล่น พูดตลก
kick = เตะ ถีบ
kill = ฆ่า สังหาร ทำให้ตาย
kiss = จูบ จุมพิต
knock = เคาะ ตี ทุบ ชน
know = รู้ ทราบ เข้าใจ
laugh = หัวเราะ ขำ
learn = ศึกษา เรียนรู้ เรียนหนังสือ
lie = หมอบลง เอนลง
like = ชอบ ปรารถนา
live = มีชีวิตอยู่ ดำเนินชีวิต
look = มอง เห็น ดู เพ่ง
lose = เสีย แพ้
love = รัก ชอบมาก
make = ทำ สร้างขึ้น ทำให้เกิดขึ้น สร้างขึ้นมา
meet = พบ ประสบ ประชุม
mend = ซ่อมแซม แก้ไข
mix = ผสม นำมาปนกัน รวมกัน
move = เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว
note = บันทึก จด สังเกต
occur = เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น
open = เปิด กางออก
pass = ผ่านไป ข้าม แซง
pay = จ่าย ชำระ ชดเชยให้
pick = หยิบ จับ คัดสรร
pick-up = หยิบ/ยกขึ้นมา
play = เล่น แสดง บรรเลง
point = ชี้ เล็ง
prepare = ตระเตรียม เตรียมไว้
print = พิมพ์ ทำให้เกิดภาพ
put = วาง ใส่ จัดให้
queue = เข้าแถว
read = อ่าน/ดูหนังสือ
receive = รับ ได้รับ ได้มา
repair = ซ่อมแซม ปะ แก้ไข
repeat = พุดซ้ำ ทำซ้ำ พูดตาม
rescue = ช่วยเหลือ ช่วยให้รอด
ride = ขี่/ควบม้า
rise = ลุกขึ้น ลอยขึ้น ปรากฏขึ้น
roast = ปิ้ง ย่าง อบ ผิงไฟ
rock = โยก เขย่า ทำให้โคลงเคลง
run = วิ่ง วิ่งเล่น
say = พูด กล่าว บอก เล่า
see = เห็น มองเห็น
sell = ขาย จำหน่าย
send = ส่ง นำส่ง
sew = เย็บ เย็บผ้า ปะชุน
shake = เขย่า สั่น โยก
shout = ร้องตะโกน
show = แสดง เผยให้เห็น ทำให้ดู
shut = ปิด งับ พับเข้ามา
sing = ร้องเพลง ขับร้อง
sit = นั่ง ตั้งอยู่
skate = เล่นสเกต เลื่อนผ่านไป
ski = เล่นสกี เลื่อนไปบนหิมะ
skip = กระโดดเชือก กระโดดข้าม
sleep = นอนหลับ
smile = ยิ้มแย้ม ยิ้ม
speak = พูด คุย เจรจา กล่าว
spell = สะกด(คำ) เขียนสะกดคำ
stand = ยืน ตั้งอยู่ ตั้งตรง
start = เริ่มต้น ตั้งต้น
stop = หยุด ยุติ เลิก
study = ศึกษา เล่าเรียน
survey = สำรวจ ตรวจตรา
swallow = กลืนเข้าไปในท้อง
sweep = กวาด
swim = ว่ายน้ำ
swing = แกว่ง ไกว โล้ แขวน
take = หยิบ จับ เอามา
take off = ถอดออก ถอน ขจัดออกไป จากไป
tell = บอก เล่าให้ฟัง
teach = สั่งสอน
telephone = โทรศัพท์
think = คิด ไตร่ตรอง
throw = ขว้าง ปา โยน
tie = ผูก มัด รัดแน่น
train = ฝึกฝน ฝึกหัดฝึกซ้อม
travel = เดินทาง ท่องเที่ยว
turn = เลี้ยวหัน
turn on = เปิด(ไฟ)
turn off = ปิด(ไฟ)
type = พิมพ์ดีด
understand = เข้าใจ รู้
use = ใช้ ใช้ประโยชน์
view = มองดู สังเกต เห็น
visit = เยี่ยมเยือน ไปและแวะพัก
wait = คอย รอคอย
wake = ตื่น ปลุกให้ตื่น
walk = เดิน ก้าวย่าง
want = ต้องการ อยากได้
warn = เตือน ตักเตือน
wash = ทำความสะอาด ซักล้าง
watch = จ้อง มองดู เฝ้ามอง จับตามอง
wave = โบกมือเคลื่อนตัวเป็นลูกคลื่น
whisper = กระซิบ พูดเบาๆ
win = มีชัย เอาชนะ
write = เขียนหนังสือ แต่งหนังสือ
yawn = หาว อ้าปากกว้าง
zig zag = เดินเลี้ยวไป-มาวกวน คดเคี้ยว
zoom = เลื่อน ปรับภาพ เคลื่อนตัวด้วยความเร็ว

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ