เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลม ฟ้า อากาศ และสภาพอากาศ

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลม ฟ้า อากาศ และสภาพอากาศ
Weather and Climate

air = อากาศ
cloud = เมฆ
dew = น้ำค้าง
fog = หมอก
hail = ลูกเห็บ
mist = หมอก
rain = ฝน
sky = ท้องฟ้า
snow = หิมะ
storm = พายุ
wind = ลม
chilly = หนาวสั่น เย็นยะเยือก
clear = ท้องฟ้าสดใส อากาศปลอดโปร่ง
cloudy = มีเมฆ
cold = อากาศหนาว/เย็น
cool = อากาศเย็นสบาย
drizzle = มีฝนโปรยปราย ฝนตกพรำๆ
foggy = มีหมอกลงจัด
hail storm = พายุลูกเห็บ
hot = อากาศร้อน
humid = อากาศชื้น
lightning = ฟ้าแลบ
rainy = ฝนตก
shower = มีฝนกระจาย
stormy = พายุกระหน่ำ
sunny = แดดจ้า
thunderstorm = พายุฝนฟ้าคะนอง
warm = อากาศอบอุ่น
windy = ลมแรง

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ