คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี คำศัพท์ สนทนา ไวยากรณ์ ฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลม ฟ้า อากาศ และสภาพอากาศ

Weather and Climate

air = อากาศ
cloud = เมฆ
dew = น้ำค้าง
fog = หมอก
hail = ลูกเห็บ
mist = หมอก
rain = ฝน
sky = ท้องฟ้า
snow = หิมะ
storm = พายุ
wind = ลม
chilly = หนาวสั่น เย็นยะเยือก
clear = ท้องฟ้าสดใส อากาศปลอดโปร่ง
cloudy = มีเมฆ
cold = อากาศหนาว/เย็น
cool = อากาศเย็นสบาย
drizzle = มีฝนโปรยปราย ฝนตกพรำๆ
foggy = มีหมอกลงจัด
hail storm = พายุลูกเห็บ
hot = อากาศร้อน
humid = อากาศชื้น
lightning = ฟ้าแลบ
rainy = ฝนตก
shower = มีฝนกระจาย
stormy = พายุกระหน่ำ
sunny = แดดจ้า
thunderstorm = พายุฝนฟ้าคะนอง
warm = อากาศอบอุ่น
windy = ลมแรง

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง