คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี คำศัพท์ สนทนา ไวยากรณ์ ฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด

Unit of Weight and Measures

UNIT OF WEIGHT (หน่วยในการชั่ง)
centigram = เซนติกรัม
gram = กรัม
kilogram = กิโลกรัม
milligram = มิลลิกรัม
ounce = เอาซ์
pound = ปอนด์
ton = ตัน

UNIT OF CAPACITY (หน่วยในการตวง)
bushel = บุชเชล
cubic centimetre = ลูกบาศก์เซนติเมตร
cubic foot = ลูกบาศก์ฟุต
cubic inch = ลูกบาศก์นิ้ว
gallon = แกลลอน
pint = ไปน์
quart = ควอร์ด

UNIT OF LENGTH (หน่วยในการวัดความยาว)
centimetre = เซนติเมตร
foot = ฟุต
inch = นิ้ว
kilometre = กิโลเมตร
metre = เมตร
mile = ไมล์
millimetre = มิลลิเมตร
yard = หลา

UNIT OF MEASURE (หน่วยในการวัดพื้นที่)
acre = เอเคอร์
hectare = เฮคตาร์
square foot = ตารางฟุต
square inch = ตารางนิ้ว
square metre = ตารางเมตร
square mile = ตารางไมล์
square yard = ตารางหลา

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง