เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด
Unit of Weight and Measures

UNIT OF WEIGHT (หน่วยในการชั่ง)
centigram = เซนติกรัม
gram = กรัม
kilogram = กิโลกรัม
milligram = มิลลิกรัม
ounce = เอาซ์
pound = ปอนด์
ton = ตัน

UNIT OF CAPACITY (หน่วยในการตวง)
bushel = บุชเชล
cubic centimetre = ลูกบาศก์เซนติเมตร
cubic foot = ลูกบาศก์ฟุต
cubic inch = ลูกบาศก์นิ้ว
gallon = แกลลอน
pint = ไปน์
quart = ควอร์ด

UNIT OF LENGTH (หน่วยในการวัดความยาว)
centimetre = เซนติเมตร
foot = ฟุต
inch = นิ้ว
kilometre = กิโลเมตร
metre = เมตร
mile = ไมล์
millimetre = มิลลิเมตร
yard = หลา

UNIT OF MEASURE (หน่วยในการวัดพื้นที่)
acre = เอเคอร์
hectare = เฮคตาร์
square foot = ตารางฟุต
square inch = ตารางนิ้ว
square metre = ตารางเมตร
square mile = ตารางไมล์
square yard = ตารางหลา

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ