การเติม s es ท้ายคำกริยา

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม s และ es ที่คำกริยา

เราจะเติม s, es ที่ท้ายคำกริยา ของประธานเอกพจน์ บุรุษที่ 3 (คือคนที่เราพูดถึง และมีเพียงคนเดียว เทียบเท่ากับสรรพนามคือ he, she, it) สำหรับโครงสร้างประโยค  Present Simple Tense 

1. กริยาปกติทั่วไป เติม s เช่น

I / you / we / they love talk eat sleep
he / she / it loves talks eats sleeps

2. กริยาที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, z, o เติม es เช่น

I / you / we / they pass kiss finish teach
he / she / it passes kisses finishes teaches

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

I / you / we / they study worry try marry
he / she / it studies worries tries marries

ข้อยกเว้น ในการเติม s, es

ถ้าตัวสุดท้ายเป็น y และหน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) สามารถเติม s ได้เลย [ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es]

I / you / we / they play say obey stay
he / she / it plays says obeys stays
สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ