Sentences กับ Clauses ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Sentence vs Clause

Sentence คือข้อความที่พูดออกมาแล้วได้ความหมายสมบูรณ์ฟังรู้เรื่อง และจะต้องประกอบด้วยประธานและภาคแสดง ซึ่งประกอบด้วย verb อย่างเดียวหรือทั้ง verb และ object

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Good friends are royal people.(friends-subject, are-verb)
ตัวอย่างด้านบนสุดเป็นประโยคพร้อมมีทั้ง subject และ verb และมีความหมายสมบูรณ์ชัดเจน ประโยคอาจมีแค่คำเดียวก็ได้ ถ้าฟังกันรู้เรื่องโดยเฉพาะในประโยคคำสั่ง ซึ่งประโยคลักษณะนี้มักมีแค่คำกริยาเพียงคำเดียว เช่น Go! เป็นต้น และในบางครั้งประโยคอาจมีการละ subject ของประโยคไว้ในฐานที่เข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังโดยประธานที่มากละไว้ก็คืออยู่ในประโยคขอร้อง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Call the plumber, please.
ตัวอย่างประโยคด้านบนจะละ subject ไว้เพราะเข้าใจตรงกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังดังนั้นประโยคนี้จึงถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์

Clause คือประโยคที่มี sentence หลายประโยครวมกันอยู่ หมายความว่าถ้าอยู่ตามลำพังก็จะเป็น sentence แต่ถ้าอยู่รวมกันก็จะเป็น Clause

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

I know. How old is she? – Sentence
I know how old is she. – Clause

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ