การใช้ if clause type 0 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

If Clause – Type 0 (Zero Conditional Sentence)

If Clauses – Type 0 คือ ประโยคเงื่อนไข ที่ใช้เมื่อผลของเงื่อนไขนั้นๆ เป็นความจริงทั่วไป หรือเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาว่าเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต เพราะเป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you heat ice, it melts.
แปลว่า ถ้าคุณให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง มันจะละลาย

การใช้ If Clause – Type 0 นี้ จะใช้ในกรณีที่เมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นแล้ว จะเกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาเสมอ ประโยคเงื่อนไขในลักษณะนี้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า when (ในกรณีนี้จะแปลว่า “เมื่อ”) แทนคำว่า if ได้ด้วย โดยที่ความหมายเหมือนกัน ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น

When you heat ice, it melts.
แปลว่า ถ้า(เมื่อ)คุณให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง มันจะละลาย

โครงสร้างประโยค If Clause – Type 0 (Zero Conditional Sentence) สามารถใช้ได้ 2 แบบคือ

1. If + Present simple + , (comma) + Present simple
2. If + Present simple + , (comma) + Imperative

อ่านต่อ คลิก >> Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ