การใช้ if clause type 3 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

If Clause – Type 3 (Third Conditional Sentence)

If Clauses – Type 3 คือ ประโยคเงื่อนไข ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีต เป็นการสมมุติเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว และการสมมตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต

โครงสร้างประโยค If Clause – Type 3 (Third Conditional Sentence)

If + Past Perfect + , (comma) + would + have + verb 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you had worked harder, you would have passed your exam.
แปลว่า ถ้าคุณขยันมากกว่านั้น คุณจะสอบผ่านไปแล้ว
[ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คนนั้นขี้เกียจและสอบตก]

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถสลับตำแหน่งของ clause ทั้ง 2 clause ได้ โดยสามารถนำ clause ที่บอกผลมาวางไว้ข้างหน้า แล้วตามด้วย clause ที่แสดงเงื่อนไข เช่น

You would have passed your exam if you had worked harder.
แปลว่า คุณจะสอบผ่านไปแล้ว ถ้าหากว่าคุณขยันมากกว่านั้น

การใช้ If Clause – Type 3 นี้ จะใช้ในกรณีที่

1. ใช้สมมติเหตุการณ์ในอดีต ว่าเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความจริงที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว คือ พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้น หรือพูดสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้น
2. ใช้เพื่อแสดงการเสียดาย เสียใจ (regret) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต โดยที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้

อ่านต่อ คลิก >> Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ