การเปลี่ยนประโยคคำสั่ง (Imperative) เป็น passive voice

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

หลักการเปลี่ยนประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) เป็น passive voice

การเปลี่ยนประโยค active voice ที่เป็นประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) ให้เป็นประโยค passive voice เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่อาจไม่ค่อยนิยมใช้มากนัก

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Let + object + be + verb 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : Close the door.
Passive voice : Let the door be closed.

ตัวอย่างประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) โครงสร้าง passive voice แบบสั่งห้ามทำ

Active voice : Do not touch the flower.
Passive voice : Let the flower not be touched.

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถขึ้นต้นประโยค passive voice ด้วยสรรพนาม You ในกรณีที่ต้องการเน้นตัวบุคคล โดยเฉพาะในประโยคคำสั่งเชิงขอร้องให้ผู้อื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำที่แสดงการขอร้องภาษาอังกฤษ เช่น requested, asked หรือแสดงการให้คำแนะนำตักเตือน เช่น advised, wardned

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : See the doctor.
Passive voice : You are advised to see the doctor.

Active voice : Do not buy that house.
Passive voice : You are warned not to buy that house.

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ