การเปลี่ยนประโยคที่มีกริยาช่วย (Modal verb) เป็น passive voice

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

หลักการเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษที่มีกริยาช่วย (Modal verb) ให้เป็น passive voice

สำหรับประโยคภาษาอังกฤษแบบ active voice ที่มีกริยาช่วย (Modal verb) เช่น can, could, shall, should, may, might, must เมื่อทำเป็นประโยคแบบ passive voice สามารถทำได้ดังนี้

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : Modal verb + verb infinitive + object
Passive voice : Modal verb + be + verb 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : You can use my computer.
Passive voice : My computer can be used by you.

Active voice : You must pay the bill.
Passive voice : The bill must be paid by you.

Active voice : She might blame you.
Passive voice : You might be blamed by her.

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ