หลักการใช้ Present perfect continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Present perfect continuous tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + have / has + been + Verb-ing

Present perfect continuous tense ใช้สำหรับ

1. การกระทำที่กินเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He has been teaching Japanese for ten minutes.
แปลว่า เขาสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลา 10 นาทีแล้ว

2. การกระทำที่ดำเนินมาแล้ว เพิ่งจะเสร็จสิ้น

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

It has been raining.
แปลว่า ฝนตกเสร็จแล้ว

ในเหตุการณ์นี้เราใช้ Present perfect continuous tense เพื่อบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ที่พูดตอนนั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นไป เพราะว่าพื้นยังเปียกอยู่ในปัจจุบัน

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Present perfect continuous tense

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ