หลักการใช้ Present simple tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple tense (เพรส’เซินทฺ – ซิม’เพิล – เทนซฺ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + Verb 1

** ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 คำกริยาจะต้องผันตามประธาน
อ่านบทเรียน คลิก >> การเติม s, es

Present simple tense ใช้สำหรับ

1. เหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร หรือเป็นสิ่งที่ทำซ้ำๆ อยู่เสมอ

เหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตลอด หรือทุกวัน แต่อาจจะทำบ่อยๆ หรือนานๆ ทำที หรืออาจจะไม่เคยทำเลยก็ได้

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

He always forgets his key.
แปลว่า เขาลืมกุญแจของเขาอยู่เสมอ

ในโครงสร้าง Present simple tense นี้ คำว่า always ชี้ให้เห็นว่าลืมอยู่เสมอ (ขยาย forget)

2. เหตุการณ์ที่เป็นความจริง

เราสามารถใช้ Present simple tense สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง หรือคิดว่าเป็นความจริง เช่น

The sun rises in the east.
แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

ในโครงสร้าง Present simple tense นี้ จะแสดงให้เห็นถึงความจริงว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศใด

3. เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน เกิดขึ้นในขณะที่พูด

ในภาษาอังกฤษจะมีคำกริยาจำพวกหนึ่งที่ไม่สามารถเติม ing ท้ายคํากริยา โดยคำกริยานั้นไม่สามารถใช้เป็นรูปแบบ continuous ได้ จึงจำเป็นต้องใช้ Present simple tense

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I want some help right now.
แปลว่า ฉันต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้

เนื่องจากคำกริยา want ในภาษาอังกฤษ เธอเป็นกริยาที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นท่าทางได้จึงจัดอยู่ในหมวดของคำกริยาประเภท non-continuous verb

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Present simple tense

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ