Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง

Reflexive Pronoun สรรพนามตนเอง หรือสรรพนามสะท้อนกลับ คือ สรรพนามที่สะท้อนให้เห็นการกระทำของประธาน (Subject) เพื่อเน้นประธานว่าเป็นผู้กระทำสิ่งนั้นด้วยตัวเอง หลักในการสังเกตคําสรรพนามประเภทนี้คือ ให้ดูคำลงท้าย -self เมื่อเป็นเอกพจน์ และ -selves เมื่อเป็นพหูพจน์ ดังตารางสรุปต่อไปนี้

ตารางสรุป Reflexive Pronoun (สรรพนามตนเอง / สรรพนามสะท้อนกลับ)

เอกพจน์ พหูพจน์
myself ตัวฉันเอง
yourself ตัวคุณเอง
himself ตัวเขาเอง
herself ตัวหล่อนเอง
itself ตัวมันเอง
ourselves ตัวพวกเราเอง
yourselves ตัวพวกคุณเอง


themselves ตัวพวกเขา/พวกมันเอง

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I blame myself for this mistake.
แปลว่า ฉันตำหนิตัวฉันเอง สำหรับความผิดพลาดนี้

She blame herself for the mistake.
แปลว่า หล่อนตำหนิตัวหล่อนเอง สำหรับความผิดพลาดนั้น

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

Reflexive Pronoun จะเป็นการรเน้นว่าประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้นๆ เอง โดยตำแหน่งในการวางจะวางไว้ติดกับประธานหรือวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ เช่น

I myself clean the room. หรือ
I clean the room myself.

ทั้งสองประโยคนี้ แปลว่า ฉันทำความสะอาดห้องด้วยตัวเอง

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ