การใช้ what ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ what ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ what เป็น question word ในการสร้างคำถาม แปลว่า อะไร

What do you want?
แปลว่า คุณต้องการอะไร

What’s he doing?
แปลว่า เขากำลังทำอะไรอยู่

What time are you leaving?
แปลว่า คุณจะออกกี่โมง

What kind of dog is that?
แปลว่า นั่นคือสุนัขพันธุ์อะไร

What books did you buy?
แปลว่า คุณซื้อหนังสืออะไรมา

What size shoes do you take?
แปลว่า คุณใส่รองเท้าไซส์อะไร / คุณใส่รองเท้าเบอร์อะไร

What happened after I left?
แปลว่า เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันออกไป

What did you say to him?
แปลว่า คุณพูดอะไรกับเขา

ตัวอย่างประโยค การใช้ What เป็น pronoun (คําสรรพนาม) แปลว่า สิ่งที่

I don’t have what you need.
แปลว่า ฉันไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ

Do you understand what I mean?
แปลว่า คุณเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่า / คุณเข้าใจความหมายของฉันมั้ย

What I wanted to find out first was how long it was going to take.
แปลว่า สิ่งที่ฉันต้องการหาเป็นอันดับแรกคือ มันจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

ตัวอย่างประโยค การใช้ What เป็น determiner เช่น

What lovely flowers!
หมายถึง ดอกไม้สวยจัง / ดอกไม้สวยอะไรแบบนี้

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ