การใช้ Wish (แสดงความปรารถนา) อย่างถูกต้อง

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Wish Clauses
คือ รูปประโยคแสดงความปรารถนา หรือ ต้องการกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง

ประโยครูปแบบนี้ เรียกว่า Wish Clause หรือ Wish Form มีหลักการใช้อยู่สามวิธี ดังนี้

1.แสดงความปรารถนาอยากให้เป็นในปัจจุบัน (Present) มีลักษณะสำคัญ คือ ประโยคหลัง Wish
ต้องอยู่ในรูป Past Simple Tense (Subject + Verb2) เสมอ แม้จะมีความหมายเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่จะต้องใช้ Verb to be ก็จะใช้ได้เฉพาะ were เท่านั้น ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์

2.แสดงวามปรารถนาอยากให้เป็นไปในอดีต (Past) มีลักษณะสำคัญคือ ประโยคหลัง Wish จะต้องเป็น Past Perfect Tense (Subject + Had + Verb3) เสมอ และ ในกรณีที่จะต้องใช้ Verb to be จะต้องใช้ในรูป Had been เสมอ

3. แสดงความปรารถนาอยากให้เป็นไปในอนาคต (Future) มีลักษณะสำคัญ คือ ประโยคหลัง Wish จะใช้รูป Would + Verb1 เสมอ และในกรณีที่จะต้องใช้ Verb to be จะต้องใช้ในรูป would be
และในประโยค Wish Clause สามารถขึ้นต้นได้ด้วย If only ได้ด้วย จะมีความหมายว่า ถ้าหากว่า, ถ้าเพียงว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I wish I could see it.
We wish she weren’t here.
If only you had more money.
I wish I had been there.
She wishes she hadn’t come.
If only you hadn’t seen her.
I wish she would go there.
If only they wouldn’t do that.

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ