คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลม ฟ้า อากาศ และสภาพอากาศ

Weather and Climate

air = อากาศ
cloud = เมฆ
dew = น้ำค้าง
fog = หมอก
hail = ลูกเห็บ
mist = หมอก
rain = ฝน
sky = ท้องฟ้า
snow = หิมะ
storm = พายุ
wind = ลม
chilly = หนาวสั่น เย็นยะเยือก
clear = ท้องฟ้าสดใส อากาศปลอดโปร่ง
cloudy = มีเมฆ
cold = อากาศหนาว/เย็น
cool = อากาศเย็นสบาย
drizzle = มีฝนโปรยปราย ฝนตกพรำๆ
foggy = มีหมอกลงจัด
hail storm = พายุลูกเห็บ
hot = อากาศร้อน
humid = อากาศชื้น
lightning = ฟ้าแลบ
rainy = ฝนตก
shower = มีฝนกระจาย
stormy = พายุกระหน่ำ
sunny = แดดจ้า
thunderstorm = พายุฝนฟ้าคะนอง
warm = อากาศอบอุ่น
windy = ลมแรง

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ